Šta je Wallbox plug & drive?

Rešenje za Wallbox punjenje je najsavremeniji sistem koji uključuje:

  • Inteligentni punjač
  • Imamo tri super cool modela Copper, Commander i Pulsar.

Upravljanje punjenjem

MyWallbox online platforma i mobilna aplikacija pružaju sve detalje o vašoj aktivnosti naplate.

Snažno punjenje

Punjenje sa Wallbox-om je daleko brže nego sa konvencionalnim utikačem.

Kompatibilnost

Wallbox je kompatibilan sa svim domaćim instalacijama i svim plug-in električnim vozilima.